Jäsenkokouksen 19.09.2018 Pöytäkirja

Paikka:                               Handelsgillet
Aika:                                    19.9.2018 klo 18.00 – 20.10
Paikalla:                              21+1 jäsentä, nimet vieraskirjassa.
Ennen jäsenkokousta merikapteeni Mikael Hildén piti alustuksen risteilylaivatoiminnasta.
1.                                        Kokouksen avaus.
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen 19.40.
2.                                        Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Päätös:         Jäsenkokous valitsi Stig Sundbergin kokouksen puheenjohtajaksi ja
Matti Aaltosen sihteeriksi.
3.                                        Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös:         Jäsenkokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.
4.                                        Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös:         Jäsenkokous hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

                                   5.              Yhdistyksen kesäretki Viroon
Matka onnistui hyvin ja virolaiset isännät olivat taas järjestäneet kaikki todella hyvin. Myös taloudellisesti matka onnistui. Matkan kokonaiskustannukset olivat 3223,79 €. Ennakkomaksua perittiin osallistujilta 3150 €. Yhdistyksen maksettavaksi jäi 73,79 €. Yhdistys oli varautunut tukemaan matkaa 400 €.
6.                                   6.      Turun yhdistyksen 150-vuotisjuhla 6.6.2018.
Yhdistys oli hyvin edustettuna juhlissa ja luovutti yhdistyksen viirin sekä Turun yhdistyksen logolla varustetun postimerkkiarkin. 10 Helsingin yhdistyksen jäsentä osallistui vaimoineen juhlaan. Juhla oli erittäin onnistunut ja kaikkiaan noin 50 merikapteenia oli tilaisuudessa. Kuvia tilaisuudesta on yhdistyksen kotisivuilla.
7.                                        Syyskokous 12.12.2018.
Koska kokous on yhdistyksen syyskokous ja tilaisuudessa valitaan vuoden 2019 hallitus ja puheenjohtaja hallitus päätti, ettei pidetä alustuksia. Pidetään kokous ja syödään rauhassa joululeipä.
Päätös:         Jäsenkokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen.
                     
8.                                 8.       Merenkulun turvallisuuspalkinnon (Sea Sunday) luovutus
Vuonna 1997 perustettu merenkulun turvallisuuspalkinto (Sea Sunday) luovutettiin tänä vuonna Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) pääjohtajalle Markku Myllylle. Markku Mylly oli myös yhdistyksen hallituksen ehdokas.
EMSA:n pääjohtajana Markku Mylly on kehittänyt EMSA:n työtä EU-lainsäädännön yhtenäisessä toimeenpanossa koko EU:n tasolla. Markku Mylly on toiminut merenkulun turvallisuuden edistäjänä koko työuransa. Hän on toiminut Merenkulkulaitoksen pääjohtajana, Satamaliiton toimitusjohtajana, aluksen päällikkönä ja luotsina.
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner luovutti palkinnon. Puheenjohtaja osallistui tilaisuuteen.
9.                                 9.        Tietosuojaselostus
Yhdistyksen kotisivuille on laitettu yhdistyksen tietosuojaselostus suomen ja ruotsinkielellä. Yhdistys täyttää tältä osin asetuksen asettamat vaatimukset.
10.                              10.         Vierailu John Nurmisen säätiöön
Vierailu on sovittu tehtäväksi 3.10.2018 klo 15.00. Kokoontuminen on 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua säätiön edessä. Vierailun isäntänä toimii kokoelma-asiantuntija Lauri Kaira.
Vierailusta on lähetetty erillinen tiedote jäsenille.
11.                                      Vierailu NB 515 ”Arctechiin” Helsingin telakalla
Vierailu Helsingin telakalla rakennettavaan kaasutankkeri NB-515 on mahdollista marras-joulukuun vaihteessa klo 16.00. Päivämäärä on vielä auki mutta puheenjohtaja selvittää sen.
12.                                      Vierailu ESL:n uudisrakennukseen ms Haagaan
Puheenjohtaja on ollut yhteydessä varustamoon ja hänelle kerrottiin, että vierailu onnistuu aluksen saapuessa Suomeen. Ms Haaga on lähtenyt telakalta mutta saapumisaikataulu Suomeen on vielä auki. ESL on toiveikas, että alus saapuu Suomeen ennen jäitten tuloa.
13.                                      Yhdistyksen lausunto vesiliikennelakiluonnokseen
Yhdistys on ottanut kantaa uuden vesiliikennelakiluonnoksen päällikön määrittelemiseen. Yhdistys kävi Viron matkan aikana läpi jäsen Tiitisen ehdotuksen sitä hiukan muokaten. Puheenjohtaja on lähettänyt kannanoton liikenne- ja viestintäministeriölle yhdistyksen lausuntona 14.8.2018.
Lausunto on liitteenä.
14.                              14.        Yhdistyksen postimerkki
Yhdistys on tilannut oman, vain jäsenille tarkoitetun postimerkin ja jäsenet voivat tilata sitä. Yhdistys ei tule pitämään suuria varastoja vaan postimerkkiarkkeja tilataan kysynnän mukaan. Postimerkkiarkin hinta on 24.00 € ja summa maksetaan yhdistyksen tilille.
  
15.                                      CESMA News
Hallitus on päättänyt, että varapuheenjohtaja jakaa jäsenille linkin, josta pääsee lukemaan CESMA Newsin. Uutiset ilmestyvät 4 kertaa vuodessa. CESMA News on jatkossa luettavissa ainoastaan linkistä.
Päätös:         Jäsenkokous hyväksyi hallituksen päätöksen.
16.                              16.        Vierailu Norse Power Ltd:lla
Norse Power Ltd valmistaa aluksiin mm. roottoripurjeita. Puheenjohtaja on sopinut toimitusjohtaja Tuomas Riskin kanssa vierailusta yhtiön Helsingin Ruoholahdessa sijaitseviin toimitiloihin 16.1.2019 klo 13.00.
Päätös:         Varapuheenjohtaja ilmoittaa tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisen
                      jäsenkirjeellä.
17.                               17.       Muut asiat
Varapuheenjohtaja ilmoitti Rauman yhdistyksen suolalihaillallisesta 07.11.2018 klo 18.00 Raumalla. Helsingin yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita.
18.                                      Kokouksen päättäminen
                                           Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:10 
Puheenjohtaja Stig Sundberg 
Sihteeri Matti Aaltonen