Lausunto Vesiliikennelakiin

Helsingin Laivanpäällikköyhdistys ry                            LAUSUNTO

Liikenne- ja Viestintäministeriö

HELSINGIN LAIVANPÄÄLLIKKÖYHDISTYKSEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI VESILIIKENNELAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (LVM 1832/03/2016)

Helsingin Laivanpäällikköyhdistys ry pitää tarpeellisena luonnoksessa ehdotettua huviveneen päällikköä koskevaa sääntelyä.
Esitysluonnoksen 6 § 2 momentissa ehdotetun päällikön määritelmän pitäisi kuitenkin olla luonnoksessa esitettyä yksiselitteisempi.
Myös päällikön määritelmälle luontevampi paikka olisi esitysluonnoksen 3 §, jossa muutkin määritelmät ovat.

Päällikön määritelmä voisi yksinkertaisesti perustua ohjailusta päättävään henkilöön. Tämä tarkoittaisi tietysti sitä, että myös ”ohjailu” olisi määriteltävä.

Helsingin Laivanpäällikköyhdistys ehdottaa, että esitysluonnoksen 6 § 2 momentti korvattaisiin lisäämällä seuraavat kaksi kohtaa Määritelmät-pykälään (3 §): 17) ohjailulla vesikulkuneuvon kulkuun vaikuttavia toimenpiteitä;
18) päälliköllä henkilöä, joka päättää vesikulkuneuvon ohjailusta ja vastaa sen turvallisuudesta.

Helsingfors Skeppsbefälhavareförening rf – Helsingin Laivanpäällikköyhdistys ry

Puheenjohtaja Stig Sundberg Vehnäkuja 4, 06400 Porvoo Puh. 040 594 4954 sähköposti: stig.sundberg@pp1.inet.fi

Helsingfors Skeppsbefälhavareförening rf – Helsingin Laivanpäällikköyhdistys ry on perustettu 1875. Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen. Yhdistys on Confederation of European Shipmasters´ Associations -järjestön tarkkailijajäsen.