Aker Arctic / Merimieskirkko -Aker Arctic / Sjömanskyrkan 19.04.2018

13 jäsentä osallistui vierailuun. Ensin kävimme Aker Arcticilla, siellä Sales Manager, Merikapteeni Juhani Salminen otti meidät vastaan. Hän kertoi Aker Arcticin toiminnasta ja heidän asiakkaistaan sekä hiukan heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan.
Aker Arctic suunnittelee noin 60-70% kaikista maailman jääaluksista. Tämä tarkoittaa ne alukset jotka todella liikkuvat jäissä. Suurin osa asiakkaista ovat isot öljy yhtiöt sekä muut isot yhtiöt Venäjällä. Esitelmän jälkeen käytiin katsomassa jääallasta missä oli sulatus menossa koska päivän asiakkaat olivat lopettaneet. Kun allas on sula se jäähdytetään taas seuraava päivää varten. Tämä siksi ettei jäästä tule liian paksua/vahvaa. 
Se mitä Aker Arctic tekee on sitä todellista Arctista osaamista, sitä mistä niin paljon puhutaan, mutta ei ole oikein määritelty mitä se todellisuudessa on. Aker Arctic tekee sitä todella. Aker Arctic on yhtiö josta voimme olla ylpeitä tässä maassa.
Vierailu oli todella mielenkiintoinen ja antoisa.
Tämän, antoisan, vierailun jälkeen matka jatkui Vuosaaren merimieskirkkoon missä merimiespappi Hanna Vuollo otti meidät vastaan. Siellä juotiin kahvia ja muisteltiin hiukan menneitä. Oli todella kiva käydä katsomassa heidän toimintaansa nyt kun resurssit ovat todella pienet. Tänä päivänä käytetään myös vapaaehtoisia työntekijöitä, koska muuten kirkko ei toimi ja palvelu huononee entisestään. Vuosaaren merimieskirkko tekee tärkeätä työtä merimiesten hyvinvoinnin eteen.

Stig Sundberg
13 medlemmar deltog I utfärden. Först besökte vi Aker Arctic och Sales Manager, Sjökapten Juhani Salminen tog emot oss. Han berättade om Aker Arctis verksamhet och om deras kunder och lite om framtids planerna. Aker Arctic planerar ungefär 60-70 % av alla världens is gående fartyg. Betyder de fartyg som verkligen rör sej i is. En stor del av kunderna är de stora oljebolagen och de store bolagen I Ryssland. Efter fördraget var vi och titta på isbasängen var det var smätning på gångnär dagens kunder hade slutat. När bassängen har smät så fryser man ner den igen för följande dag. Det vad Aker Arctic gör är det verkliga Arktiska kunnande som man pratar mycket om men är inte riktigt definierat vad det är I verkligheten men Aker Arctic gör det verkligen, Det är ett bolag som vi kan vara stolta över I vårt land.
Besöket var mycket intresant och fruktbart.
Efter det fortsatte färden till Sjömankyrkan var sjömansprästen Hanna Vuollo tog emot oss. Där drack vi kaffe och mindes lite det förflutna. Det var roligt att se på vad de gör nu när resursserna är verkligen små. I dag använder man ochså frivillig arbetskarft för annars fungerar det inte och servicen blir ännu sämre. Nordsjö sjömans kyrkka gör ett viktigt arbete för sjömännens välfärd.

Stig SundbergKuvat/ Bilderna Kari Lehtosalo & Lauri Vuorinen