Kevätkokous 14.03.2018

Paikka:                               Handelsgillet, Kasarminkatu 23, Helsinki
Aika:                                    14.3.2018 klo 19.20 – 20.15
Läsnä:                                 19 jäsentä paikalla. Nimet vieraskirjassa.
Ennen varsinaista vuosikokousta merikapteeni Ulf-Peter Lindström piti esityksen ”Risteilyaluksen matka Falklandin saaret – Etelä-Georgian saaret – Antarktisen niemimaa – Falklandin saaret 30.10. – 17.11.2017”.
                                        Kokouksen avaus.
                                            Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kevätkokouksen klo 1920.
                                        Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Päätös:         Vuosikokous valitsi Stig Sundbergin kevätkokouksen
puheenjohtajaksi ja hän kutsui Matti Aaltosen kokouksen sihteeriksi. Kevätkokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Vuorinen ja Lasse Ericsson.
                                        Kevätkokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös:         Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätös-valtaiseksi.                                     
                                        Kevätkokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös:         Hyväksyttiin asialista / kokouskutsu kokouksen työjärjestykseksi.
                                        Vuoden 2017 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnan- tarkastajien lausunnon esittely (liitteet 1 – 4)
Rahastonhoitaja Paul Ervast esitteli tilinpäätöksen sekä kokouksen puheenjohtaja vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.
Päätös:         Kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen sekä
myönsi hallitukselle vastuuvapauden. Merkitään toiminnantarkastajien lausunto tiedoksi.
                                        Muut kokouskutsussa mainitut asiat
6.1§               CESMA (Confederation of European Shipmasters’ Association)(liite 5)
CESMA:n puheenjohtaja oli alkuvuodesta lähestynyt EMSA:n (European Maritime Safety Agency) pääjohtajan Markku Myllyn kehotuksesta HLY:n puheenjohtajaa tavoitteenaan saada HLY jäsenekseen. Kokouksen puheenjohtaja luki hallituksen esityksen jäsenistölle, jossa ehdotetaan liittymistä tarkkailujäseneksi. Tarkkailujäsenyys maksaa 100 euroa vuodessa. Turun yhdistys on mukana hankkeessa.
Kevätkokous keskusteli vilkkaasti asiasta ja kannatti liittymistä kyseisillä ehdoilla.  
Päätös:         Kevätkokous hyväksyi hallituksen esityksen liittyä CESMA:n
tarkkailujäseneksi. Hallituksen puheenjohtaja on yhteydessä
CESMA:an.
6.2§               Vierailu Bore-varustamoon 1.2.2018
Puheenjohtaja kertoi vierailusta Bore-varustamoon, jonka toimitusjohtaja Håkan Modig vastasi esittelystä.
6.3§               Captain’s Dinner 7.4.2018 klo 18.00 – 22.00 Handelsgilletissä
Ilmoittautuminen 22.3.2018 mennessä. Turun yhdistyksestä tulee puheenjohtaja.
6.4§               Vierailu Aker Arcticiin 19.4.2018 klo 14.00
Vierailusta tulee erillinen tiedote. Vierailuun yhdistetään käynti Vuosaaren merimieskirkossa.
6.5§               Jäsenkokous 9.5.2018
Merikapteeni Juhani Mäkelä pitää esitelmän öljynporaamisesta öljynporauslaivalla.
6.6§               Yhdistyksen kesäretki 10. – 12.8.2018 Viroon
Valmistelut on aloitettu. Tarkoitus on viettää 1. yö Tallinnassa.
– 10.8. klo 19.00 Viron yhdistys pitää tervetuliaistilaisuuden hotellissamme
– 11.8. klo 10.00 matka jatkuu Pärnuun
– 12.8. klo 18.00 mennessä paluu Tallinnaan.
Matkan hintakyselyt on lähetetty sekä Viroon että Tallinkille. Kun kaikki on selvää, lähetetään asiasta tiedote jäsenistölle. Viron 100-vuotisjuhlien vuoksi joudumme varmistamaan matkamme aikaisessa vaiheessa kustannusten hallitsemiseksi.
6.7§               Yhdistyksen taulut MEPA:n tiloissa
Puheenjohtaja kävi 21.2.2018 inventoimassa taulut, jotka ovat MEPA:n tiloissa. Kaksi taulua tunnistettiin varmasti yhdistykselle kuuluviksi ja tauluihin tehtiin merkintä yhdistyksen omistusoikeudesta, loput taulut kuuluivat luovutetun kiinteistön mukana luovutettuun irtaimistoon.
Yhdistyksen viiri luovutettiin MEPA:lle, koska yhdistyksellä oli merkittävä rooli Sailor’s Home –säätiön perustamisessa.
Päätös:         Hallitus kirjaa yhdistykselle kuuluvat taulut yhdistyksen inventaariin.
6.8§               Yhdistyksen viirin luovutus
Yhdistyksen hallitus luovutti Dieter Müntzelille ja Yrjö Tiitiselle yhdistyksen viirin tunnustukseksi heidän työstään yhdistyksen hallituksessa.
                                        Muut esille tulevat asiat
7.1§               Rauman matka 21.3.2018
Lauri Vuorinen ilmoitti, että häneen autossaan on vielä tilaa, jos joku muukin on menossa Rauman suolalihaillalliselle.
7.2§               Turun vuosijuhla 6.6.2018
Turun yhdistyksen puheenjohtaja lähettää kutsun tilaisuuteen kuukauden sisällä.
                                        Kokouksen päättäminen
Kevätkokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 20.15.

Stig Sundberg

Sihteeri
Matti Aaltonen