Verksamhetsplan / Toimintasuunnitelma 2018

Verksamhets plan 2018 

 12.12.2017
 Styrelsen

  Medlemsärenden 

Vi försöker att hålla medlems antalet på den nivå den är nu. Ändå skulle det vara önskvärt om föreningen kunde få mera unga medlemmar. Ålders fördelningen är lite ogynsam.

  Medlemsavgiften 

Medlemsavgiftens storlek belsutes på årsmötet 08.03.2017. Nuvarande medlemsavgift är 20 €/ år. Medlemsavgiften debiteras för 15.06.2017.

  Medlemstillställningarna 

Meningen är att hålla 4 ordinarie medlemsmöten och sedan Captains dinner. 
Medlemsmöten är på följande datum.
Vårmöte 14.3. klo 18.00 – 21.00 Handelsgillet, Donator-salen
Vårens medlemsmöte 9.5. klo 18.00 – 21.00 Handelsgillet, Donator-salen
Höstens medlemsmöte 19.9. klo 18.00 – 21.00 Handelsgillet, Donator-salen
Höstmöte 12.12. klo 18.00 – 21.00 Handelsgillet, Donator-salen

Captains dinner är beslutet med Gillet att den är 07.04.2017 kl 1800-2200. Styrelsen rekommenderar att I år betalas middagen in på föreningens konto så blir åter indrivningen bort om någon inte kommer. Vi måste ändå betala maten som är beställd och det är lättere om det sköts med en betalning. Drykerna betalar var och en sjäv förutom välkomst drinken.
Tillställningen är AVEC och vi anskaffar en föreläsare.
Till tillställningen inbjudes medlemmar från våra broders föreningar. Preliminär inbjudan har utskickats.
Till föreläsare har Sjökapten Mikael Hilden lovat och han kommer att föreläsa om befälhavarens roll på stora kryssnings fartyg och kryssningsfartygs buisnesen. Ända förhinder är om han måste byta fartyg. Han har en lång erfarenhet som befälhavare på kryssningsfartyg.

Besök till Bore rederiet  Ordförande varit I kontakt med rederiet och för verkställande direktören Håkan Modig passar besöket bra. Tidpunkten Februari/Mars 2018. 

Besök till Aker Arctics islaboratorium. Ordförande varit I kontakt med Aker Arctic och de önskade oss välkomna. Tidpunkten Mars/April 2018.
På samma gång kan vi ta en kopp kaffe I Nordsjö sjömanskyrka.

Besök till Neste Oil. Senast vi var där berättede de att vi kan komma en gång till. Det här är ännu MYCKET OSÄKERT. Ordförande uträder saken. Tidpunkten October 2018.
Alternativt besök till John Nurminen stiftelse och bekanta oss med stiftelsens verksamhet. De har manga intresantta project på gång hela tiden.

Föreningens sommarutfärd. I år är det vår förenings tur att resa till Estland och preliminärt är det bestämt att vi reser till Pärnu. Styrelsens förslag är att vi är 2 nätter I Estland och på höstmötet beslutes  om vi är en natt I Tallin och 1 natt I Pärnu. Estniska föreningen var bekymrad över buss kostnaderna om den är hyrd 2 dygn. Ordförande har varit kontakt med Tallink att I sommar blir det utfärd igen. Tidpunkt Augusti 2018.

Salt kött middag i Raumo, Buffalo klubben ordnar. Preliminär datum. Början av Juni.

Åbo föreningen har 150 års jubileum och föreningen får inbjudan under vårens lopp.

Uniform fest I Mariehamn och föreningen får inbjudan.

  Annan verksamhet 

Till Sjömännens hedersmärke går vi tillsmanns med de and sjöfarts organisationeran.
Samarbetet med Eesti Kapteeni Klubi fortsätter med besök till varandra.
Vi försöker ochså hålla kontakt med våra bröder organistaioner i Finland Rauma/Åbo/Tammerfors och Mariehamn. Information om deras tillställnigar sändes ut till våra medlemmar.
På Raumas tillställningar har föreningens medlemmar varit närvarande.
Föreningen har egna hemsidor som vi försöker utveckla till att bli bättre. Till Lauri Vuorinen kan skickas berättelser och han sätter de på våra hemsidor. Lauris email adress vuorinenlauri2@gmail.com
Hemsidornas web address är www.shipmastershki.blogspot.fi
 
STYRELSEN
 Helsingfors 12.12.2017

Toimintasuunnitelma 2018 

 12.12.2017
 Hallitus

  Jäsenasiat 

Pyritään pitämään jäsenmäärä suurin piirtein siinä missä se on tällä hetkellä. Kuitenkin olisi toivottavaa että yhdistys saisi enemmän nuoria jäseniä koska ikäjakautuma on hiukan epäsuotuisaa.

  Jäsenmaksu 

Jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosikokouksessa 12.12.2017. Nykyinen jäsenmaksu 20 e / vuosi. Hallitus esittää että jäsenmaksu on 20 € myös 2018.Jäsenmaksu peritään 15.02.2018 mennessä. Yhdistys elää tällä jäsenmaksulla. Maksusta lähetetään jäsenille tiedote Syyskokouksen jälkeen

  Jäsentilaisuudet 

Tarkoitus olisi pitää 4 varsinaista jäsenkokousta sekä Captains dinner.
Jäsenkokousten päivämäärät.
Kevätkokous 14.3. klo 18.00 – 21.00 Handelsgillet, Donator-sali
Kevään jäsenkokous 9.5. klo 18.00 – 21.00 Handelsgillet, Donator-sali
Syksyn jäsenkokous 19.9. klo 18.00 – 21.00 Handelsgillet, Donator-sali
Syyskokous 12.12. klo 18.00 – 21.00 Handelsgillet, Donator-sali

Capains dinner on Gilletin kanssa sovittu pidettäväksi 07.04.2018 18:00-22:00. Hallitus esittää että tänä vuonna maksetaan yhdistyksen tilille illallisen maksu niin jää pois se takaisin perintä sitten jos ei tule. Joudutaan kuitenkin maksamaan ne ruuat mitä on tilattu niin se on helpompaa jos se sitten hoidetaan yhtenä maksuna. Juomat jokainen maksaa itse paitsi tervetulo alkudrinkin. Tilaisuus on AVEC ja siihen hankitaan alustaja.
Tilaisuuteen kutsutaan jäseniä veljesjärjestöistä. Alustava ilmoitus lähetetty.
Alustajaksi on lupautunut merikapteeni Mikael Hilden ja hän tulee puhumaan Päällikön roolista isossa risteilyaluksissa sekä risteilylaiva bisneksestä. Ainoa este mitä voi tulla on että jos hän joutuu vaihtamaan laivaa. Hänellä on pitkä kokemus päällikön tehtävistä risteilylaivoissa.

Vierailu Bore varustamoon. Puheenjohtaja ollut yhteydessä varustamoon ja Toimitus johtaja Håkan Modigille vierailu sopii vallan mainiosti. Ajankohta Helmi/Maaliskuu 2018.

Vierailu Aker Arcticin jäälaboratorioon Vuosaareen. Puheenjohtaja ollut yhteydessä Aker Arcticiin ja toivottivat meidät tervetulleeksi. Ajankohta Maalis/Huhtikuu 2018.
Samalla voisi käydä kahvilla Vuosaaren merimieskirkossa.

Vierailu Neste Oilille. Viimeiksi kun käytiin siellä niin kertoivat että voimme vierailla toisenkin kerran. Tämä on vielä HYVIN EPÄVARMAA. Puheenjohtaja selvittää  asian. Ajankohta Lokakuu 2018.
Tai vaihtoehtoisesti vierailu John Nurmisen säätiölle ja tutustuminen säätiön toimintaan. Heillä on monta mielenkiintoista projektia menossa koko ajan.

Yhdistyksen kesäretki. Tänä vuonna on yhdistyksemme vuoro käydä Virossa ja alustavasti on sovittu, että menemme Pärnuun. Hallituksen esitys on, että ollaan 2 yötä Virossa ja Syyskokous on päätettävä / sovittava ollaanko 1 yö Tallinnassa ja 1 yö Pärnussä.
Viron yhdistys oli huolissaan linjaautokustannuksista, jos se on vuokrattu 2 päivää. Puheenjohtaja on alustavasti ollut yhteydessä Tallink-Siljan kanssa, että kesällä on matka tulossa. Ajankohta olisi elokuu 2018. 21.03.2018

Suolalihaillallinen Raumalla Buffalo klubi järjestää. Alustava pvm Kesäkuun alku.
Turun yhdistys viettää 150 v juhlan ja yhdistykselle tulee kutsu kevään aikana.
Kesä.
Marianhaminssa unformu juhlat ja yhdistykselle tulee kutsu.

   Muu Toiminta 

Merimiesten muistomerkillä käydään yhdessä muitten merenkulkujärjestöjen kanssa.
 Jatketaan yhteystyötä Eesti Kaptenite Klubin kanssa vieraskäyntien merkeissä
Pyritään pitämään yhteyttä myös Suomen veljesjärjestöihin Rauma/Turku/Tampere/Maarianhamina. Tieto heidän järjestämisistä tapahtumista jaetaan jäsenille. Rauman tapahtumissa on ollut yhdistyksen jäseniä mukana.
Yhdistyksellä on omat kotisivut, joita pyritään edelleen kehittämään. Lauri Vuoriselle voi laittaa juttuja ja kuvia niin hän sitten laittaa ne sivuille. Laurin sähköposti: vuorinenlauri2@gmail.com Kotisivujen web osoite www.shipmastershki.blogspot.fi. 
Jatketaan arpajaistoimintaa jatkossakin, näin saadaan lisää tuloja yhdistyksen käyttöön.
Myynti toimintaa jatketaan (solmiot,pinnsit,)

HALLITUS

Helsingissä 12.12.2017