Syyskokouksen 12.12.17 Pöytäkirja

Paikka:                               Handelsgillet, Kasarminkatu 23, Helsinki
Aika:                                    12.12.2017 klo 19.30 – 20.00
Läsnä:                                 25 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa.
Ennen varsinaista vuosikokousta merikapteeni, Sven-Erik Nylund piti esityksen Chilen ja Kap Hornin matkastaan.
1§   Kokouksen avaus.
       Yhdistyksen puheenjohtaja avasi Syyskokouksen klo 19.30.
2§   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan  ja kahden  ääntenlaskijan valinta
      Päätös: Syyskokous valitsi Stig Sundbergin syyskokouksen puheenjohtajaksi, 
Matti Aaltosen sihteeriksi sekä Paavo Wihurin ja Dieter Müntzelin 
pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3§   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
       Päätös: Syyskokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
       Päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5§    Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma (liite 1)
        Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi
        Päätös: Syyskokous hyväksyi vuoden 2018 toimintasuunnitelman.
5.1§ Vuoden 2018 tulo- ja menoarvio (liite 2)
        Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2018 tulo- ja menoarvioksi.
        Päätös: Syyskokous hyväksyi vuoden 2018 tulo- ja menoarvion.
5.2§ Vahvistetaan vuoden 2018 jäsenmaksu
        Hallitus esitti jäsenmaksuksi 20 € vuodelle 2018. Jäsenmaksu peritään 15.2.2018 mennessä
        Päätös: Syyskokous hyväksyi jäsenmaksuksi 20 € vuodelle 2018 ja  sen maksamisaikataulun 15.2.2018 mennessä.
6§    Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2018
        Hallitus esitti Stig Sundbergiä puheenjohtajaksi.
        Päätös: Syyskokous valitsi Stig Sundbergin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2018.
7§   Hallituksen muiden jäsenten lukumäärä vuodeksi 2018
       Hallitus esitti, että hallituksessa on yhdistyksen puheenjohtajan lisäksi 6 varsinaista jäsentä.
       Päätös: Syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen jäsenmäärästä (1+6).
8§    Hallituksen muiden jäsenten valinta vuodelle 2018
        Hallitus esitti syyskokoukselle hallituksen eronpyynnön ja totesi olevansa käytettävissä uuteen            hallitukseen lukuunottamatta Dieter Müntzeliä ja Yrjö Tiitistä. Uusiksi jäseniksi hallitus esitti              Lasse Ericssonia ja Timo Kalpiota, jotka ovat ilmoittaneet suostumuksensa tehtävään.
        Päätös: Syyskokous hyväksyi hallituksen eronpyynnön ja hyväksyi
        hallituksen esityksen uuden hallituksen jäseniksi vuodelle 2018. Vuoden 2018 hallitus on:
·         Stig Sundberg, puheenjohtaja
·         Matti Aaltonen
·         Lasse Ericsson
·         Paul Ervast
·         Timo Kalpio
·         Sven-Erik Nylund
·         Lauri Vuorinen
Hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan.
9§   Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
       Björn Sjömania ja Håkan Sundqvistia esitettiin toiminnantarkastajiksi ja Kari Lehtosaloa varalle         vuodeksi 2018.
       Päätös: Syyskokous valitsi vuodeksi 2018:
·         Björn Sjöman, toiminnantarkastaja
·         Håkan Sundqvist, toiminnantarkastaja
·         Kari Lehtosalo varatoiminnantarkastaja
10§    Muut kokouskutsussa mainitut asiat
10.1.  Vuoden 2018 kokousten kokousajat
Hallitus esitti vuoden 2018 kokousajat ja niiden pitopaikat.
      Päätös:         Syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen jäsenkokouksiksi:
1.      Kevätkokous     14.3.2018 klo 18.00
2.      Jäsenkokous 1    9.5.2018 klo 18.00
3.      Jäsenkokous 2   19.9.2018 klo 18.00
4.      Syyskokous       12.12.2018 klo 18.00
Kaikki edellä mainitut kokoukset pidetään Handelsgilletissä Donator-salissa.
10.2.  Captain’s Dinner
Hallitus esitti keväällä aloitetun käytännön jatkamista ensi vuonnakin. Captain’s Dinnerin pitoaika olisi 7.4.2018 klo 18.00 – 22.00 Handelsgilletin Donator-salissa. Maksu perittäisiin etukäteen yhdistyksen tilille.
     Päätös: Syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen. Captain’s Dinner pidetään 7.4.2018 klo         18.00 – 22.00 Donator-salissa ja maksu peritään etukäteen yhdistyksen tilille. Tilaisuus on           avec.
 10.3.  Yhdistyksen kesäretki
Keskusteltiin kesäretken järjestelyistä.
      Päätös: Syyskokous päätti, että kesäretkellä ollaan kaksi yötä Virossa. Toinen yö ollaan              Tallinnassa ja toinen yö Pärnussa. Puheenjohtaja ja hallitus hoitavat järjestelyt varustamon ja virolaisten kollegoiden kanssa.
11§                                      Kokouksen päättäminen
Syyskokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00.
Stig Sundberg
Kokouksen sihteeri
Matti Aaltonen
LIITTEET                            Liite 1: vuoden 2018 toimintasuunnitelma
Liite 2: vuoden 2018 tulo- ja menoarvio
JAKELU                             Jäsenistö

* * * * *