Medlemsmöte 3/2017

                                                                                                                    Protokoll                           Medlemsmöte 3/2017
                                                                                                                    1.10.2017                                       Matti Aaltonen
Tid                                                  27.9.2017 klo 18.00–20.25
Plats                                                Cantina West, Arizona-salen, Helsingfors
Närvarande                                     21 medlemmar, vilkas namn finns i gästboken

Innan mötet började, berättade Antti Rossi om m/s Costa Concordias haveri.

1.      Mötets öppnande
Ordförande Stig Sundberg öppnade mötet kl. 19.55 och fungerade som mötets ordförande.

2.      Mötets laglighet, beslutsförhet och föredragningslistans godkännande.
Ordförande konstaterade att mötet var lagligen sammankallat och beslutfört. Agendan godkändes som  föredragningslista.  Matti Aaltonen valdes till mötets sekreterare.

3.    Senaste mötes protokoll
Beslut: Protokollet för senaste möte, 16.5.2017 godkändes.

4.      Stadgeändringen
De nya stadgarna lämnades in till Patent- och registerstyrelsen (PRS)  2.8.2017, som godkände och registrerade dem 25.8.2017. Registreringsnumret är 67.555 och de nya stadgarna är nu ikraft. Enligt dem väljs den nya styrelsen årligen och därför skall föreningens undertecknare anmälas till PRH årligen.
Beslut: Ordförande klarlägger ännu om det är nödvändigt att göra anmälan ifall samma personer fortsätter i styrelsen.
5.      Sea Sunday –priset
Priset  tillfdelades 29.9.2017 m/s Nordstreams besättning och Bore rederiet.  Priset utdelades av trafikminister Anne Berner.

6.      Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) hedersomnämnande ”Bravery at Sea”
IMO beviljar årligen detta hedersomnämnande för visat speciellt mod eller förhindrande av marin miljöolycka. Hedersomnämnandet har tillfallit befälhavaren på m/s Nordstream Patrik Norrgård och fartygets besättning. Det utdelades genast efter Sea-Sunday priset av trafikminister Anne Berner.

7.      Besök på Helsingfors sjötrafikcentral 17.10.2017 kl. 15.00 – 17.00
Anmälningar till Matti Aaltonen, såsom har nämnts i medlemsbrevet.

8.      Besök på ib Polaris
Besöket har planerats till första veckan i november. Vi meddelar senare  hur det  förverkligas.
Beslut: Torsten Roos klargör tidtabellen.

9.      Esternas sommarbesök
Esterna besökte oss söndagen 12.8. Vi reste med deras buss till Borgå, där vi fick en två timmars guidad tur. Returen till Helsingfors företogs med ms  JL Runeberg. Pga den plötsligt uppkomna hårda stormen fick resan en riktigt maritim prägel.  Fartyget ankom i alla fall till Helsingfors enligt tidtabellen. Esterna fortsatte sin resa till Västra-terminalen och vidare hem.  Föreningen stod för gästernas kostnader i sin helhet för bussen, J.L. Runeberg och guidningen. Kostnaderna uppgick till  553 €.
Planeringen av vårt motbesök har redan påbörjats. Planen är att den här gången stanna 2 nätter i Estland.

10.  Julmötet 12.12.2017
De nya stadgarna är i kraft och på decembermötet behandlas de stadgeenliga ärendena och väljs ny ordförande och styrelse, vilka tillträder 1.1.2018. Vid mötet avnjuts den traditionella julsmörgåsen.
Förutom de stadgeenliga frågorna berättar medlemmen Lauri Heikkilä om bärgningen av m/s Ni-Ninus last söder om Kvarken.

11.  Samarbetet med Buffalo
Föreningens medlemmar blev inbjudna till Buffalo-klubbens saltköttsmiddag  20.9.2017. Lauri Vuorinen och Timo Kalpio deltog.
Buffalo-klubben har en ärtsoppsdag den andra torsdagen varje månad på Villa Tallbo. Anmälan föregående tisdag till Pekka Santala pj.santala@gmail.com, tel. nr. 0400–527343.
I Tammerfors hålls den första tisdagen varje månad kl. 14 en ärtsoppslunch på restaurang Friendly.  Anmälningar till  Pekka Santala. 

12.Övriga ärenden
·         Captain’s Dinner 7.4.2018 på Handelsgillet i Donator-salen kl. 18.00 – 22.00
Ordförande skaffar inledare.

13.  Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl. 20.25.
Ordförande                                  Stig Sundberg
Sekreterare                                  Matti Aaltonen                          

Distribution:                                Medlemmarna