Medlemsbrev 4/2017

     Bästa medlemmar!
  
     Medlemsmöte 27.09,2017 med början kl 18:00 i Gillet
     Föredraget håller sjökapten Antti Rossi, ämnet Case Costa Concordia 
     ur BRM:s synvinkel.
     Utfärder
     Finska vikens sjötrafik center.
     17.10.2017 KL 15:00-17:00
     Helsingfors, Kotka ja Hankö VTS, GOFREP)
     Vilhonvuorenkatu 2-4
     00500 Helsinki
     Anmälningar senast 13.10.2017 till föreningens sekreterare 
     Sjökapten Matti Aaltonen 
     tel 040  7571825
     e-mail:matti.aaltonen@liikennevisrao.fi
     Isbrytaren Polaris
     Vi försöker ordna besöket första veckan i (Vecka 44) November.  
     Särskilt medelande utkommer när saken är klar.
     Medlemsmöte 12.12.2017 kl 18:00 på Gillet.
     Utöver julsmörgåsen väljes enligt de nya stadgarna ny 
     styrelse och ordförande. Hoppas på stort deltagande.
     Föredraget håller medlemmen Sjökapten Lauri Heikkilä ämnet 
     Motorpåmen Ni-Nus sjöolyka i Bottenviken
     Medlemsfrågorna:
     Medlemmarna uppmanas betala medlemsavgiften 20€ till föreningens bank 
     konto Nordea FI78 1745 3000 0146 56
     Tyvärr har vissa medlemmar inte erlagt medlemsavgiften för 2016 och 
     trots påminnelser har de inte betalat eller annars kommenterat saken. 
     Om man inte vill fortsättä i föreningen skulle det vara på sin plats 
     att meddela ordföranden eller sekretararen.
     Om medlemsavgiften är obetald I två år så anses medlemmen ha avgått 
     från föreningen
     Föreningens silk kravatt till salu a’ 35 €
     Föreningens pins till salu a’ 10 €
     Föreningens address kuvärt till salu a’ 5 €
     Föreningens historia “Sjösäkerheten var deras mål” finns i lager. 
     Pris 25 € st + postavgift.
     Intreserade kan fråga Dieter Müntzel
     Tel 0500 449 493
  
     OBS. Med detta medlemsbrev följer de nya stadgarna

      Spara detta medlemsbrev! Nästä utkommer på vinter.