Sea Sunday 2017

Sea Sunday palkinto 29.09.2017
Sea Sunday palkinto luovutettiin M/S Nordstreamin miehistölle ja Bore Varustamolle. Palkinnon luovutti Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. 
Samassa tilaisuudessa luovutettiin myös kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kunniamaininta Bravery at Sea M/S Nordstreamin päällikölle Patrik Norrgårdille ja aluksen miehistölle. Puheenjohtaja osallistui tilaisuuteen ja tilaisuus oli Bore Varustamon tiloissa.
Sea Sunday priset 29.09.2017
Sea Sunday priset överlåtes till M/S Nordstreams besättning och Bore rederiet. Priset delades ut av Trafik ock Kommunikation minister Anne Berner. Vid samma tillställning överlåtes ochså internationella sjöfarts organisationens (IMO) hedersutnämnande Bravery at Sea till M/S Nordstreams befälhavare Patrik Norrgård och fartygets besättning. Ordförande deltog i tillställningen som var i Bore rederiets lokaliteter.
 Kuvia tilaisuudesta yhdistyksen Kuva-arkistossa