Medlemsbrev 3/2017

 

  Bästa medlemmar!
 Våra Estniska vänner och kolleger kommer till Finland 12.08.2017.
 Det är meningen att göra en buss utfärd till Borgå och där en, kort, guidad 
 rundfärd  med buss och till  fots,  därefter retur resa med M/s J.L Runeberg 
 till Helsingfors. På fartyget måltid.
 Utfärden är avec resa, alltså maken med. Med påklädningen bör man minnas att 
 det kan vara kallt till sjöss fast det är sommar.
 Tidtabellen är följnade:
 09:30 Esternä anländer till T2 Västra terminalen
 10:00 Vi samlas I T2 Västra Terminalen, och startar emot Borgå.
 11:15 Ankomst till Borgå
 11:30-13:00 Guidad rundtur I Borgå. Vi är största tiden I bussen. De som vill kan
 sedan göra en kort guided rundtur I Borgå gamla stad
 13:00 Kaffe stund och tid för uppköp I Borgå Gamla stad.
 16:00 M/s J.L Runeberg avgår från Borgå
 16:30 – 17:30 Måltid I fartygets salong
 Måltids alternative Jansson frästelse elle Skinkfrästelse
 Medela måltids valet till Stig Sundberg före 20.07.17
 Tel 040 5944 954
  
 19:30 Fartyget anländer till Salutorget I Helsingfors. Vi önskar farväl åt Esterna
 och de fortsätter med buss till Västra Termnalen och hemlandet
 Bussen är tillgänglig hela tiden som vi är I Borgå och är emot oss när vi anländer
  till Helsingfors.
 Deltagar avgiften är 60€/person. 
 Anmälningen sker genom att betala deltagar avgiften på föreningens konto
 Nordea FI78 1745 3000 0146 56
 före 20.07.2017
 Observera, att om man återtar deltatagandet,
 efter datummet, så måste man betala full delatgar avgift.
 Sjukfall är förståss skilda fall.
 Hösten öppnar medlemsmötet 27.09.2017 kl 18:00 på Gillet.
 Sjökapten Antti Rossi har lovat att föreläsa om ämnet Costa Concordia.
  
 Medlemsfrågorna:
 Medlemmarna uppmanas betala medlemsavgiften 20€ före 15 Juni 
 till föreningens bank konto  Nordea  FI78 1745 3000 0146 56
 Tyvärr har vissa medlemmar inte erlagt medlemsavgiften för 2016 och
 trots påminnelser har de inte betalat eller annars kommenterat saken. 
 Om man inte vill fortsättä i föreningen skulle det vara på sin plats att 
 meddela ordföranden eller sekretararen.
 Om medlemsavgiften är obetald I två år så anses medlemmen ha 
 avgått från föreningen
 Föreningens silk kravatt till salu a’ 35 €
 Föreningens pins till salu a’ 10 €
 Föreningens address kuvärt till salu a’ 5 €
 Föreningens historia “Sjösäkerheten var deras mål” finns i lager
 Pris 25 € st + postavgift.
  Intreserade kan fråga Dieter Müntzel
 Tel 0500 449 493 / dieter.muentzel@elisanet.fi
  
 Spara detta medlemsbrev! Nästä utkommer på hösten.