Verksamhetsplan 2017

Medlemsärenden
Vi försöker hålla medlemsantalet på den nivå den är nu. Ändå skulle det vara önskvärt om föreningen kunde få mera unga medlemmar.Åldersfördelningen är lite ogynnsam.
                                            Medlemsavgiften
Medlemsavgiftens storlek beslutes på årsmötet 08.03.2017. Nuvarande medlemsavgift är 20 €/ år. Medlemsavgiften debiteras för 15.06.2017.
                                            Medlemstillställningarna
Medlemsmötena är preliminärt beslutna att hållas 16.05.2017 / 27.09.2017 / 12.12.2017 som också är höstmötet om de nya stadgarna är i kraft. Årsmötet godkänner datumen. 08.04.2017 är det planerat att hålla en Captains dinner på Gillet. Tillställningen är AVEC och det är planerat att inbjuda våra broder föreningar från Åbo, Tammerfors, Rauma och Mariehamn. Ett medelande har på förhand skickats till dem. Tillställningen är ett medlemsmöte som är flyttat till en lördag och programmet är att njuta av en middag och umgänge och komma ihåg det förflutna.
Tallink Silja ordnar en föreläsning på Silja Serenade 09.03.2017
Mepa har inbjudit föreningen att besöka det nya huset under vårens lopp. Närmare datum blir klart i mars.
På medlemsmötet den 16.5.2017 kommer Jaakko Valastie från Dimecc Oy och håller en föreläsning om det obemannade fartyget.
Besök på isbrytaren Polaris kommer att ordnas efter att seglingsperioden är slut.
Helsingfors Sjötrafik center flyttar till nya lokaler under våren 2017 och det är planerat att besöka den under hösten 2017.
I år är det Eesti Kapteeni Klubs tur att besöka Finland och vi ordnar program för dem. Styrelsen planerar programmet under vårens lopp. Preliminärt är det tänkt att åka med J/L Runeberg från Borgå till Helsingfors och sedan skulle middagen vara på Sveaborg. Det är bara preliminärt planerat.
Vi fortsätter med lotterierna, så får vi mera inkomster till föreningen.
Försäljningen fortsätter (kravatter, pins).
                                            Annan verksamhet
Till Sjömännens minnesmärke går vi tillsammans med de andra sjöfartsorganisationerna.
Samarbetet med Eesti Kapteeni Klubi fortsätter med besök till varandra.
Vi försöker också hålla kontakt med våra broderorganistaioner i Finland Raumo/Åbo/Tammerfors och Mariehamn. Information om deras tillställningar sändes ut till våra medlemmar. På tillställningarna i Raumo har några av vår förenings medlemmar varit närvarande.
Föreningen har egna hemsidor som vi försöker utveckla till att bli bättre.
Dit kan man skriva historier från Världen hav.
Hemsidornas adress är www.shipmastershki.blogspot.fi
STYRELSEN
Helsingfors
08.03.2017