Medlems brev 1/2017

Bästa medlemmar!
 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
 Välkommen till årsmötet, som hålls på Handelsgillet i Donatorsalen
 (Kaserngatan 23) onsdagen  08.03.2017 kl. 1800.
 Den stadgeenliga årsmötesfrågorna behandlas.
 Se skild föredragningslista Utges före 20.02.2017
 Som föreläsare har Director / Vicepresident Sjökapten Jarkko Toivola lovat 
 hålla ett fördrag om ämnet “  Saattohinauksen merkitys tankkeri turvallisuudelle”
 Föreningen har bjudits möjligheten att besöka M/s Silja Serenade 09.03.2017 med
 börjande kl 11:30
 Ett brev har skickats ut till medlemmarna var anmälningarna till tillställngnen 
till Stig Sundberg Tel +358   (0)40 4944 954
 De nioonde Sjöhistorikska dagarna ordnas 24-26.03.2017  I Kotka Tillägsuppgifter 
om programmet och  inkvartering finns på Sjöhistorikska föreningens hemsidor
 http://www.suomenmerihistoriallinenyhdistys.fi/
 Tillägsuppgifter fås av Yrjö Tiitinen
 Tel 050 5615416
 Sjöhistoriska föreningen tillsammans med Fartygshistoriska föreningen och 
 Helsingfors Skeppsbefälhavre  förening rf ordnar den årliga sommarutflykten
 05-06.08.2017 till Naissaari och Tallin. Mera om resan under vårens lopp på 
 Sjöhistoriska föreningens  hemsidor.
 http://www.suomenmerihistoriallinenyhdistys.fi/
 Föreningen ordnar en Captains Dinner för medlemmarna och deras makor 
 och bröderföreningarna  medlemmar 08.04.2017 kl 18:00 I Handetsgillets Donator sal.
 Efter ordförandes välkomst tal omk 18:15 håller Anne Ala-Pöllänen en föreläsning om 
hennes   undersökningar angående blandbesättningar.
 Bindande anmälningar till Stig Sundberg p +358(0) 40 5944 954
 Styrelsen har gjort en gemensam matbeställing för att underlätta tillställningen.
 Vid anmälningen medela om mat allaregi osv.
 Middagens pris 43€ per person som betalas på Gillet
 Klädsel: Mörk kostym eller Uniform och föreningens slips.
 Vårens sista möte hålls 16.05.2017 kl 1800.
 Föreläsare Jaakko Valatie ämne “Obemannat fartyg”
 Ytterligare är planerat ett besök till Mepas nya lokaliteter i Skatudden. 
Tidspunkten blir klar senare.
 Likaså är besöket till Isbrytaren Polaris planerat, när fartyget kommer tillbaka
 till Helsingfors. Tidspunkten  blir klar senare.
 Medlemsfrågorna:
 Tyvärr har vissa medlemmar inte erlagt medlemsavgiften för 2014 och trots 
 påminnelser har de inte betalat eller annars kommenterat saken. Om man
  inte vill fortsättä i föreningen skulle det vara på sin plats att meddela 
 ordföranden eller sekretaren.
 Föreningens silk kravatt till salu a 35 €
 Föreningens pins till salu a 10 €
 Föreningens address kuvärt till salu a 5 €
 Föreningens historia “Sjösäkerheten var deras mål” finns i lager . 
 Pris 25 € st + postavgift.
 Intreserade kan fråga Dieter Müntzel
 Tel 0500 449 493
 Spara detta medlemsbrev! Nästä utkommer på våren.

Styrelsen