Jäsenkokous 28.09.2016

Paikka:                               Handelsgillet, Helsinki
Aika:                                    28.9.2016 klo 18.00 – 20.00
Läsnä:                                 18 jäsentä, nimet vieraskirjassa.
Ennen jäsenkokousta Huoltovarmuuskeskuksen logistiikkapäällikkö Raija Viljanen piti alustuksen ”Huoltovarmuus Suomessa – logistiikka ja merikuljetukset”. Puheenjohtaja kiitti Raija Viljasta alustuksesta luovuttamalla hänelle Sven-Erik Nylundin kirjan ”Sjösäkerheten var deras mål” signeerrattuna.
                                        Kokouksen avaus
                                            Varapuheenjohtaja avasi jäsenkokouksen klo 1920.
                                        Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi. Muihin asioihin esitettiin neljä asiakohtaa.
                                        Sihteeri
                                            Matti Aaltonen toimi kokouksen sihteerinä.
                                        Edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös:         Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
                                        Haapsalun matka 27.-28.8.2016
Puheenjohtaja totesi matkan onnistuneen hyvin. Antoisasta matkasta ja virolaisten vieraanvaraisuudesta nautti 17 jäsentä ja 13 puolisoa. Viron yhdistyksestä oli 8 henkilöä mukana. Puheenjohtaja totesi, että seuraavalla kerralla tarvitaan enemmän aikaa yhdessäoloon. Nyt aikataulu oli liian kireä. Varapuheenjohtaja pyytää kuvia retkestä sähköpostitse laitettavaksi kotisivuille.
                                        Vierailu Neste Oilille 20.10.2016
Yhdistyksen jäsen John Konkola toimii yhteyshenkilönä Neste Oilin ja yhdistyksen välillä. Tilat ovat rajoitetut ja mukaan pääsee ensimmäiset 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jäsenkokouksen aikaan vain yksi paikka oli jäljellä. 
                                        Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Hallituksen asettama työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja hallitus on käsitellyt ne 1.9.2016 kokouksessaan. Hallitus on hyväksynyt säännöt esitettäväksi jäsenkokoukselle 7.12.2016. Varapuheenjohtaja toimittaa säännöt jäsenistölle hyvissä ajoin, vähintään viikko, ennen kokousta.
                                        Uudet jäsenet
Hallitus on hyväksynyt yhdistykseen 3 uutta jäsentä – Christian Wennerstrandin, Tom Ekegrenin ja Tapani Salmenhaaran.
                                        Jm Polariksen vierailu
Puheenjohtaja selvittää, koska jäsenistön on mahdollista päästä tutustumaan uuteen jäänmurtajaan. Aluksen luovutus Liikennevirastolle ja edelleen Arctia Shippingille tapahtui 28.9.2016.
10§                                      Jäsenkokous 7.12.2016
Kokoukseen ei kutsuta vieraita, koska hallitus esittelee yhdistyksen uudet säännöt jäsenistölle. Hallitus toivoo asiasta vilkasta keskustelua. Jäsenistö hyväksyy säännöt vuosikokouksessa maaliskuussa 2017. Jäsenkokouksessa nautitaan perinteinen joululeipä.
11§                                      Merimiespalvelutoimisto, Sailors Home AsOy
Puheenjohtaja on osallistunut rakennusurakan harjannostajaisiin 17.6.2016. Yhdistys kutsutaan vierailulle, kun rakennus on otettu käyttöön, oletettavasti alkuvuodesta 2017.
12§                                      Sea Sunday –palkinto
Yhdistys on palkinnon perustajajäsen vuodesta 1997 lähtien. Palkinto on jaettu 18 kertaa. Osallistuminen päätöksentekoon jäi tänä vuonna epähuomiossa väliin henkilövaihdosten vuoksi. Asia on puheenjohtajan toimesta korjattu ja olemme jälleen mukana päättämässä palkinnon saajasta. Kokousväki totesi, että yhdistyksen on kohotettava profiiliaan, koska jäsenistön turvallisuusosaaminen on huomattava, lasketaan se millä mittarilla hyvänsä. Yrjö Tiitinen toi esille, että palkintoa olisi suunnattava enemmän henkilöille kuin yhteisöille.
Puheenjohtaja osallistui palkinnonjakotilaisuuteen 19.9.2016 vartiolaiva Merikarhulla, joka sai palkinnon työstään Välimerellä.
13§                                      Yhteistyö Buffalon kanssa
Puheenjohtaja kertoi Buffalon puheenjohtajan Pekka Santalan terveiset ja vierailukutsut hernekeitolle, kun jäsenistö käy Raumalla. Joka kuukauden toinen torstai on hernekeitto Villa Tallbossa. Ilmoittautuminen pitää tehdä edellisenä tiistaina. Pekka Santalan yhteystiedot:
·         e-mail pj.santala@gmail.com
·         puh. 0400 527 343
Jäsen Konkola totesi, että ensi keväänä voisi järjestää matkan Raumalle yhdessä, jolloin hankaluudet julkisilla liikuttaessa eivät vaivaa.
14§                                      Muut asiat
Teemu Leppäsen dokumentti ”Luotsi laivassa”
Dokumentti on saatavana noin 48 minuuttia pitkänä DVD-esityksenä. Varapuheenjohtaja tiedusteli halukkaita osallistumaan Vuosaaren merimieskirkolla pidettävään esitystilaisuuteen. Jäsenistö totesi, että se tukee ko. toimintaa tallentaa merimieselämää ja – ammattia eri näkökulmista jälkipolville ja oli kiinnostunut osallistumaan.
Varapuheenjohtaja ilmoittaa merimieskirkolle, että kiinnostusta on ja varmistaa ajankohdan jäsenistölle. 
Yhdistyksen yhteinen kahvitilaisuus
Hallitus on käsitellyt saamaansa ehdotusta järjestää määräajoin yhteinen kahvitilaisuus sovitussa paikassa. Hallitus ei puolla sitä mutta toteaa, että jokainen voi vapaamuotoisesti kokoontua haluamaansa paikkaan.
Veneviiri
Hallitus on käsitellyt saamaansa ehdotusta hankkia yhdistykselle veneviiri. Hallitus ei puolla hanketta todeten sen liian kalliiksi toteuttaa.
Merimiesten muistomerkillä käynti pyhäinpäivänä 5.11.2016
Yhdistys on osallistunut pyhäinpäivän tilaisuuteen aktiivisesti jo pitkään ja osallistuu tänäkin vuonna. Osallistuminen on kaikille vapaa. Varapuheenjohtaja laittaa yhdistyksen kotisivuille asiasta viestin.
Vuoden 2017 koollekutsujasta pidettävään järjestämiskokoukseen osallistuvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
15§                                      Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
  

Stig Sundberg
Sihteeri
Matti Aaltonen