Jäsenkokous 2/2016

Paikka:                               Arctia Shipping, jm Urho, Laivastokatu 9, Helsinki
Aika:                                    11.5.2016 klo 17.50 – 18.05
Läsnä:                                 26 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa.
Ennen jäsenkokousta Hannu Ylärinne esitteli jäsenille jäänmurtaja Urhon komentosiltaa ja kertoi yhtiön toiminnasta. Varapuheenjohtaja kiitti Hannu Ylärinnettä esittelystä ja järjestelyistä luovuttamalla hänelle yhdistyksen viirin.
                                        Kokouksen avaus
                                            Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 1750.
                                        Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Varapuheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi. Muihin asioihin esitettiin kahta esitystä.
                                        Sihteeri
                                            Matti Aaltonen toimi kokouksen sihteerinä.
                                        Edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös:         Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. (Liite 1)
                                        Haapsalun matka 27.-28.8.2016
Varapuheenjohtaja esitteli Haapsalun matkan ohjelman. Hän selvittää vielä varataanko ilmoittautumisen yhteydessä hotellihuoneet?
Päätös:         Jäsenkokous hyväksyi ohjelman.
                                        Jäsenkokous 28.9.2016 Handelsgillet
Jäsenkokouksessa logistiikkapäällikkö Raija Viljanen alustaa nykypäivän huoltovarmuuskuljetuksista. Tilaisuus alkaa klo 1800.
                                        Vierailu Neste Oilille 20.10.2016
Yhdistyksen jäsen John Konkola toimii yhteyshenkilönä Neste Oilin ja yhdistyksen välillä. Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
                                        Pinssien myynti ja hinta
Pinssejä myydään vain jäsenille. Hinta on 5 euroa kappale.
                                        Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Hallitus on perustanut työryhmän (Stig Sundberg, pj, Yrjö Tiitinen, siht. ja Sven-Erik Nylund jäsen) sääntöjen muuttamista varten. Aikatauluna on 1. esittely vuoden 2016 viimeisessä jäsenkokouksessa ja toinen esittely vuoden 2017 vuosikokouksessa. Sen jälkeen säännöt lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi.
Päätös:         Jäsenkokous hyväksyi sääntöjen muuttamisen ja aikataulun.
10§                                      Yhteistyö Buffalon kanssa
Varapuheenjohtaja kertoi Buffalon puheenjohtajan Pekka Santalan terveiset ja vierailukutsut tilaisuuksiin, kun jäsenistö käy Raumalla.
1.      joka maanantai kympin kahvi kahvila Kontiossa.
2.      joka kk toinen torstai hernekeitto Villa Tallbossa. Ilmoittautuminen edellisenä torstaina.
3.      suolalihailta 21.9.2016.
4.      merimiesjuttuilta, päivämäärä on vielä avoin.
Pekka Santalan yhteystiedot:
·         e-mail pj.santala@gmail.com
·         puh. 0400 527 343
Myös Turun Laivapäällikköyhdistys ry – Skeppsbefälhafvareföreningen rf i Åbo, on toivottanut jäsenet tervetulleiksi tapahtumiinsa. Tapahtumat löytyvät yhdistyksen kotisivuilta: www.shipmaster.fi .
11§                                      Muut asiat
Kari Wallin kysyi mahdollisuutta vierailla jm Polariksella syksyllä ennen kauden alkua. Hannu Ylärinne lupasi järjestää vierailumahdollisuuden.
Yrjö kertoi jo perinteisestä kolmen yhdistyksen (HLY, SLHY, MHY) yhteisestä matkasta Tukholmaan, jossa on tarkoitus vierailla merihistoriallisessa museossa ja Wasa-laiva museossa. Tarkempaa tietoa matkasta tulee jäsenkirjeellä.
12§                                      Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
  

Lauri Vuorinen

Sihteeri
Matti Aaltonen