Vuosikokous 09.03.2016

Paikka:                               Handelsgillet, Kasarminkatu 23, Helsinki
Aika:                                    9.3.2016 klo 19.00 – 20.50
Läsnä:                                 29 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa.
Ennen varsinaista vuosikokousta merenkulkuneuvos Paavo Wihuri piti esityksen ”Suomen merenkulun huoltovarmuus ennen ja nyt”. Esitys on jäsenistölle saatavana Paavo Wihurilta artikkelina Siniseen reserviin.
                                        Kokouksen avaus.
                                            Yhdistyksen puheenjohtaja avasi vuosikokouksen klo 20:15. 
Hän kertoi jäsenille terveiset edelliseltä puheenjohtajalta Timo Nenoselta.
                                        Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
                                            Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.
                                        Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kari Wallin valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän kutsui Matti Aaltosen kokouksen sihteeriksi.
                                        Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin Lasse Eriksson ja John Konkola kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
                                        Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja tilinpidon hyväksyminen (liite 1)
Rahastonhoitaja Paul Ervast esitteli tilinpäätöksen ja tilinpidon. Vuosikokous totesi kummatkin hyväksyttäviksi.
                                        Toiminnantarkastajien lausunto (liite 2)
Björn Sjöman luki toiminnantarkastajien lausunnon. Toiminnantarkastajat hyväksyivät tilinpidon ja tilinpäätöksen.                      
                                        Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
Vuosikokous myönsi hallitukselle ja tilivelvollisille vastuuvapauden.
                                        Jäsenmaksun vahvistaminen seuraavalle vuodelle
Vuosikokous vahvisti vuoden 2017 jäsenmaksuksi 20€.
                                        Sihteerin palkkion vahvistaminen
Sihteerin palkkioksi vahvistettiin kokousruokailu laskun mukaan.
10§                                      Päätös avustusten antamisesta
Avustusanomuksia ei ole tullut.
 11§                                      Yhdistyksen varsinaisten kokousten ajankohdat kuluvana vuonna
Seuraavan kauden kokoukset:
·         11.05.2016 Arctia Shipping
·         28.09.2016 Handelsgillet
·         07.12.2016 Handelsgillet
·         11.01.2017 Handelsgillet
·         08.03.2017 Handelsgillet (vuosikokous)
12§                                      Päätösvaltaisen kokouksen jäsenmäärä
Paikalla oli 29 jäsentä.
13§                                      Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta (4 varsinaista ja 2
varajäsentä)
Vuosikokous valitsi uuden hallituksen:
·         Stig Sundberg, puheenjohtaja
·         Lauri Vuorinen
·         Matti Aaltonen
·         Paul Ervast
·         Dieter Müntzel
·         Sven-Erik Nylund, varajäsen
·         Yrjö Tiitinen, varajäsen
14§                                      Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Vuosikokous valitsi seuraavat henkilöt tehtäviin:
·         Björn Sjöman, toiminnantarkasta
·         Håkan Sundqvist, toiminnantarkastaja
·         Kari Lehtosalo, varatoiminnantarkastaja
15§                                      Hallituksen esitykset (liitteet 3 ja 4)
Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen toimintakertomuksen vuodelle 2015 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2016 – 17. Vuosikokous hyväksyi kummatkin.
16§                                      Muut esille tulevat asiat
Kokouksen puheenjohtaja kävi läpi hallituksen valmistelemia ja muita esiin tulleita asioita:
·         Kesäretki Haapsaluun. Puheenjohtaja esittää virolaisille kollegoille päivämääriksi 20.-21.8.2016. Hyväksyttiin.
·         Hallitus on valmistellut yhdistykselle pinssin, jonka hinta on 5€. Pinssi on seuraavassa kokouksessa saatavana. Hyväksyttiin.
·         Esiteltiin yhdistyksen ikäjakauma (liite 5).
·         Hallitus on hyväksynyt uudeksi jäseneksi merikapteeni Jouni Partasen. Hyväksyttiin.
·         Tulevat jäsenkokoukset aloitetaan klo 1800. Hyväksyttiin.
17§                                      Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 20.50. Kokouksen päätteeksi uusi puheenjohtaja Stig Sundberg kiitti lopettavaa puheenjohtajaa Kari Wallinia hyvästä työstä yhdistyksen hyväksi.

Kari Wallin

Sihteeri
Matti Aaltonen

LIITTEET                            
Liite 1: Tilinpäätös vuodelle 2015
Liite 2: Bokslut för verksamheten år 2015
Liite 3: Toimintakertomus vuodelle 2015
Liite 4: Toimintasuunnitelma kaudelle 2016 – 17
Liite 5: Ikäjakauma
* * * *