Vuosikertomus 2015

Yhdistyksen toiminta on ollut aktiivista ja jäsenkokouksissa on ollut esillä mielenkiintoisia alustuksia. Jäsenkokouksia on pidetty yritysvierailujen yhteydessä.
Talvikokous (#1)
Talvikokous pidettiin Handelsgilletissä 14.1. Toimitusjohtaja Staffan Herlin piti alustuksen Finncarriersin nykytoiminnasta, rikkidirektiivistä ja varustamon alushankinnoista.
Uusina jäseninä hyväksyttiin Paavo Wihuri ja Raimo Kiiski. Paikalla oli 24 osanottajaa.
Yhdistyksen 140-vuotisjuhla
Yhdistyksen 140-vuotisjuhlat pidettiin Handelsgilletissä 24.1.2015. Paikalla oli 79 yhdistyksen jäsentä sekä lisäksi kutsuttuina vieraina 16 Viron, Tampereen, Turun ja Maarianhaminan veljesyhdistysten sekä Suomen Laivanpäällystöliiton ja Suomen Merimieskirkon edustajaa. Tilaisuudessa esiintyi Henrik Lambertin kvartetti. Jäsen Sven-Erik Nylund piti juhlaesitelmän yhdistyksen historiasta, sen puheenjohtajista ja toiminnasta.
Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin Handelsgilletissä 11.3. Kokouksessa pidettiin hiljainen hetki jäsen Mikko Ahon poismenon johdosta.
Jäsen Jacob Granqvist piti alustuksen toiminnastaan NATO:n Port Captaininä. Paikalla oli 23 jäsentä.
Vuosikokous hyväksyi vuoden 2014 tilintarkastuksen, toimintakertomuksen ja vuoden 2015 toimintasuunnitelman sekä myönsi hallitukselle ja sen jäsenille vastuuvapauden. Uuteen hallitukseen valittiin Kari Wallin (puheenjohtaja), Lauri Vuorinen (varapuheenjohtaja), Matti Aaltonen (sihteeri), Paul Ervast (rahastonhoitaja) ja Dieter Müntzel (jäsen). Varajäseniksi valittiin Sven-Erik Nylund ja Yrjö Tiitinen. Vuoden 2015 toiminnantarkastajiksi valittiin Björn Sjöman ja Håkan Sundqvist sekä varalle Kari Lehtosalo. Merikapteeni Timo Nenonen nimitettiin yhdistyksen kunniajäseneksi.
Vuosikokous hyväksyi uudeksi jäsenmaksuksi 20€.
Kevätkokous (#2)
Kevätkokous pidettii Handelsgilletissä 13.5. Paikalla oli 16 jäsentä. Kevätkokouksessa palkittiin ansioituneita jäseniä kunniakirjalla. Sen saivat Yngve Sundqvist, Sven-Erik Nylund ja Timo Nenonen. Lisäksi yhdistyksen standaarilla palkittiin Berndt Hilbert ja Paul Ervast.
Uusina jäseninä hyväksyttiin merikapteenit Kirsi ja Hannu Ylärinne sekä Sampsa Sihvola.
Kesäretki Kotkaan
Yhdistyksen kesäretki tehtiin 29.8. yhdessä virolaisten kanssa Kotkan merimuseoon. Matkalle osallistui 22 yhdistyksen jäsentä virolaisten lisäksi.
                      Yhteisretki Pietarin merimuseoon
Yhdistys osallistui 5.9. yhdessä Merihistoriallisen yhdistyksen ja Laivahistoriallisen yhdistyksen kanssa retkeen Pietarin merimuseoon.
Syyskokous (#3)
Yhdistyksen syyskokous pidettiin ESL Shippingin tiloissa 8.10. Toimitusjohtaja Mikki Koskinen esitteli varustamon toimintaa. Paikalla oli 21 jäsentä.
Kunniakäynti Merenkulkijoiden muistomerkillä
Yhdistys suoritti 31.10. perinteisen käynnin Merenkulkijoiden muistomerkille. Paikalla oli viisi yhdistyksen jäsentä.
Joulukokous (#4)
Yhdistyksen joulukokous perinteisen joululeivän merkeissä pidettiin Handelsgilletissä 16.12. Kokouksessa pidettiin hiljainen hetki jäsen Petri Suomisen poismenon johdosta.
Jäsen Lauri Heikkilä esitti ms Sallan ja ms Abakanlesin yhteentörmäyksen jälkitilanteesta kertovan tallenteen.
Hallitus on erottanut kolme jäsentä yhdistyksestä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi ja kaksi jäsentä on pyytänyt eroa, jotka myönnettiin. Lisäksi rahastonhoitaja toimitti jäsenluettelon jäsenistölle tietojen tarkistusta varten. Paikalla oli 31 jäsentä.
Jäsenistö vuoden 2015 lopussa oli 66 jäsentä.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa.

Kari Wallin

Sihteeri
Matti Aaltonen

JAKELU                             Jäsenet

* * * *