KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Bästa medlemmar!

Välkommen till årsmötet, som hålls på Handelsgillet i Donatorsalen
(Kaserngatan 23, Helsingfors) onsdagen 09.03.2016 kl. 1900.
Den stadgeenliga årsmötesfrågorna behandlas.
Sjöfartsrådet Paavo Wihuri har utlovat en intressant föreläsning om
”Finska sjöfartens servicesäkerhet förr och nu”.
Vårens sista möte hålls 11.05.2016 kl.17:00. Vi besöker Arctia Shipping Ab:s
lokaler på Skatudden i Helsingfors, Maringatan 9.
Spårvagn 4, ca 300m gångavstånd från ändhållplatsen.
Deltagaranmälningar tas emot av Lauri Vuorinen, tel. 050 566 6773
eller vuorinenlauri02@gmail.com per 02.05.2016.
Andra angelägenheter:
 Medlemsavgiften på 20€ bör inbetalas på föreningens konto senast 15.06.2016.
Medlemmarna ombedes vänligen bära namnskyltar på de gemensamma
tillställningarna. Namnskyltar fås av Dieter Müntzel.
Åbo brödraförening önskar oss välkomna att delta i deras våraktiviteter, http://www.shipmaster.fi/svenska/kalender/ Tilläggsinformation fås
av Peter Lindberg på plindberg06@gmail.com
 I Raumo är Rauman Puhveliyhdistys intresserad av att få träffa oss och önskar
oss välkomna dit. Mer info fås av Pekka Santala, e-post pj.santala@gmail.com

Vår egen förening saluför följande produkter, endast för medlemmar:
Föreningens sidenslipsar a’ 35€ st
Föreningens historik ”Sjösäkerheten var deras mål”, 25€ + porto.
Föreningens adresspärmar, a’ 5€ st.
Kontaktperson Dieter Müntzel, tel. 050 044 9493, e-post dieter.muentzel@elisanet.fi