Esityslista

Vuosikokous keskiviikkona 09. Maaliskuuta 2016 Handelsgillet,
Kasarminkatu 23, Helsinki
1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja tilinpidon hyväksyminen

6. Toiminnantarkastajien lausunto

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille

8. Jäsenmaksun vahvistaminen seuraavalle vuodelle

9. Sihteerin palkkion vahvistaminen

10. Päätös avustusten antamisesta

11. Yhdistyksen varsinaisten kokousten ajankohdat kuluvana vuonna

12. Päätösvaltaisen kokouksen jäsenmäärä

13. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta (4 varsinaista- ja 2 varajäsentä)

14. Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

15. Hallituksen esitykset
·         Toimintakertomus
·         Toimintasuunnitelma

16. Muut esille tulevat asiat

17. Kokouksen päättäminen