Pöytäkirja Jäsenkokous 1/2016

Paikka:                               Arctech Helsinki Shipyard, Laivakatu 1, Helsinki
Aika:                                    13.1.2016 klo 10.30 – 13.10
Läsnä:                                 25 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa.
Ennen jäsenkokousta jäsenille esiteltiin uutta jäänmurtaja Polarista. Puheenjohtaja kiitti yhtiön edustajia: projektipäällikkö Mika Willbergiä, tuotantopäällikkö John Forsellia ja johdon sihteeriä Sirpa Ojaniemeä, esittelystä luovuttamalla heille yhdistyksen solmion kullekin.
                                        Kokouksen avaus
                                            Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 1245.
                                        Sihteeri
                                            Matti Aaltonen toimi kokouksen sihteerinä.
                                        Edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös:         Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
                                        Vuoden 2016 tutustumiskohteet (excursiot)
4.1§                                     Kohteet
Puheenjohtaja pyysi ehdotuksia kohteiksi, joiksi jäsenet esittivät:
·         Arctia Shipping (varapuheenjohtaja hoitaa)
·         Jm Polaris valmiina (puheenjohtaja hoitaa)
·         MEPA 1/2017 (toimitusjohtaja Sampsa Sihvola hoitaa)
                                        5§                                   Yhdistyksen talous / Paul
5.1§                                     5.1§                                Yhdistyksen jäsenmäärä ja ikäjakauma
Rahastonhoitajan poissa ollessa kohta siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
                                        Kotisivut / Lauri
Varapuheenjohtaja Vuorinen kertoi kotisivujen keskustelufoorumin lopettamisesta. Keskustelua ei foorumilla käydä. Vanhat jutut ovat tallessa.
Päätös:         Keskustelufoorumi lakkaa, kotisivut ylläpidetään normaalisti.
                                        Muut mahdolliset asiat
7.1§                                     Adressikuorien myyntiä jäsenille ehdotettiin.
Päätös:         Hallitus käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan
7.2§                                     Vierailu entisen puheenjohtaja Timo Nenosen luona
Puheenjohtaja ja Dieter Müntzel vierailivat Timon luona ja välittivät hänen terveisensä jäsenistölle.
                                        Seuraava jäsenkokous (vuosikokous) 9.3.2016 klo 1900
Handelsgilletissä
Aiheina mm. uuden puheenjohtajan valinta ja jäsenmaksun vahvistaminen.
Paavo Wihuri pitää alustuksen aiheesta ”Suomen huoltovarmuus merikuljetuksissa”. Varmistetaan esityslaitteiden käytettävyys tilaisuudessa.
                                       Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.10.

Kari Wallin

Sihteeri
Matti Aaltonen

* * * *