Protokoll Möte 4/2016

Plats:                                  Handelsgillet, Helsingfors
Tid:                                      16.12.2015 kl. 20.05 – 20.30
Närvarande:                       31 medlemmar, vilkas namn finns i gästboken.
Innan mötet hölls en tyst minut för att hedra minnet av Petri Suominen. Föreningen har ihågkommit de anhöriga med en adress.
                                        Öppnandet av mötet.
                                            Ordförande öppnade mötet och hälsade från tidigare ordförande Timo Nenonen.
                                        Sektererare
                                            Matti Aaltonen verkade som mötets sekreterare.
                                        Föregående mötes protokoll.
                      Beslut:         Föregående mötes protokoll godkändes. 
                                        Hedersuppvaktning vid Sjöfararnas minnesmärke 31.10.15
4.1                                       Deltagare:
Fem medlemmar deltog.
                                        Obetalda medlemsavgifter – 15 / Paul
Alla utom de i § 6 nämnda har betalat årets medlemsavgift.
                                        Styrelsen har uteslutit följande medlemmar: (mer än två år obetalt)
Eero Corenius, Sune Häggström och Pertti Savenius har, pga obetalda medlemsavgifter, enligt styrelsens beslut uteslutits som medlemmar.
Kyösti Uusitalo har anhållit om avsked från föreningen, vilket styrelsen har beviljat.
                                        Den nya medlemsförteckningen till medlemmarna / Paul
Skattmästaren har sänt ut den nya medlemsförteckningen till medlemmarna och och ber samtidigt om korrigeringar till den.
                                        Föreningens ekonomi / Paul
Skattmästaren informerade om föreningens ekonomiska situation, vilken är c. 3200 euro, från vilket skall avdras kostnaden för mötesdagens julsmörgåsar.
                                        Hemsidorna / Lauri
Vuorinen berättade om situationen gällande diskussionsforumet. Fortfarande är det väldigt få besökare.
Beslut:         Nästa möte besluter om sidornas fortsättning.
10§                                      Sommarutfärd till Estland 2016
10.1.                                    De estniska kaptenerna föreslår: Hapsal avec.
Man diskuterade utflyktsmålet.
Beslut:         De estländska kollegernas förslag accepterades.
11§                                      Övriga möjliga ärenden.
11.1.                                    Adresspärmarna
Vuorinen presenterade föreningens nya adresspärmar. De används för att ihågkomma personer i samband med bemärkelsedagar eller begravning.  Pärmarna har erhållits till tryckkostnadspris. Sekreteraren tar hand om adresserna.
12§                                      Nästa möte.
Mötet hålls den 13.1.2016 kl. 10.30 på Arctech Helsinki Shipyard Oy  Sandvikens docka. Information om studiebesöket till den nya finska isbrytaren har getts i medlemscirkulär  5/2015. Verkställande direktör Esko Mustamäki bjuder på lunch och mötesutrymmen. Föreningen överräcker sin slips åt verkställande direktören.
Beslut:         Anmälan till Lauri Vuorinen senast 31.12.2015
(vuorinenlauri02@gmail.com eller 050 566 6773).
13§                                      Mötets avslutande
                                            Ordförande avslutade mötet och önskade alla en god jul och ett lyckligt                     nytt år 2016. 
Som avslutning på mötet intog föreningens medlemmar en julsmörgås.
Efter mötet visade sjökapten Lauri Heikkilä material som filmats efter sammanstötningen mellan ms  Salla och ms Abakanles och berättade om bärgningen av ms Salla.

Ordförande
Kari Wallin

Sekreterare
Matti Aaltonen

DISTRIBUTION                 Medlemmarna
* * * *