Protokoll möte 3/2015


Plats:                                  ESL Shipping Oy, Fågelviksgränden 10, Helsingfors
Tid:                                      8.10.2015 kl. 17.00 – 18.30
Närvarande:                       21 medlemmar, vilkas namn finns i gästboken.
Innan mötet presenterade VD Koskinen ESL Shippings verksamhet. Efter presentationen överräckte vår ordförande föreningens standert till ESLs verkställande direktör.
                                        Öppnandet av mötet.
                                            Ordförande öppnade mötet kl. 1800.
                                        Sektererare
                                            Matti Aaltonen verkade som mötets sekreterare.
                                        Föregående mötes protokoll.
Beslut:         Föregående mötes protokoll godkändes. 
                                        Sommarutfärden till Kotka 29.8.15
4.1§                                     Respons
Ordförande berättade att alla var nöjda med resan och arrangemangen.
                                        Gemensamt studiebesök till St. Petersburg 5.9.2015 (med Finlands Sjöhistoriska och Finlands Fartygshistoriska förening)
5.1§                                     Respons / Yrjö
Yrjö Tiitinen berättade om responsen från resan 
                                        Medlemsförteckning / Paul
Beslut:         Sekreteraren sänder medlemsförteckningen till Paul Ervast.
                                        Obetalda medlemsavgifter / föreningens ekonomi / Paul
Föreningens skattmästare informerade att hälften av medlemsavgifterna för år 2015 är obetalda.
Beslut:         Skattmästaren sänder en påminnelse till dem som inte har betalat.
                                        Hemsidorna (Lauri)
Lauri Vuorinen berättade om situationen på hemsidornas diskussionsforum. För närvarande förs just inga diskussioner. För att sidorna skall bevaras måste det finnas inlägg åtminstone 1 gång per månad. Mötet ansåg att upprätthållandet av ett diskussionsforum inte skall ses som ett självändamål, utan att forumet avslutas om inga diskussioner uppstår.
Beslut:         Vuorinen tar till vara de tidigare händelserna.
                                        Övriga möjliga ärenden.
9.1§                                     Studiebesök till den nya isbrytaren i början av 2016
Beslut:         Medlemmen Björn Sjöman arrangerar besöket
9.2§                                     Säkerhetspriset Sea Sunday utdelades 3.9.15.
Trafikverkets VTS-verksamhet vid Sjötrafikcentralen i Helsingfors erhöll priset.)
 9.3§                                    Skräppost i e-postmeddelanden.
Från en del medlemmars, (åtminstone Ervasts och Nenonens) e-post sänds skräppost med rubriken ”Important”. Dessa skall under inga omständighet öppnas, utan avlägsnas från datorn. Det är uppenbart att medlemmarnas e-postadresser har kapats och att dessa datorer används som distributörer av skräppost.
10§                                      Nästa möte 16.12.2015 klo 1900 på Handelsgillet.
11§                                      Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl. 18.30.

Ordförande
Kari Wallin

Sekreterare
Matti Aaltonen

  
Distribution                         Medlemmarna
* * * *