Jäsenkokous 3/2015

Paikka:                               ESL Shipping Oy, Lintulahdenkuja 10, Helsinki
Aika:                                    8.10.2015 klo 17.00 – 18.30
Läsnä:                                 21 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa.
Ennen jäsenkokousta toimitusjohtaja Koskinen esitteli ESL Shipping Oy:n toimintaa. Esityksen jälkeen puheenjohtaja luovutti toimitusjohtajalle yhdistyksen viirin.
                                        Kokouksen avaus.
                                            Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 1800.
                                        Sihteeri
                                            Matti Aaltonen toimi kokouksen sihteerinä.
                                        Edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös:         Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. (Liite 1)
                                        Kesäretki Kotkaan 29.8.15
4.1§                                     Palaute
Puheenjohtaja kertoi palautteesta, jonka mukaan kaikki olivat olleet matkaan ja järjestelyihin tyytyväisiä.
                                        Yhteinen tutustumismatka Pietariin 5.9.2015 (Meri- ja Laiva-historiallisten yhdistysten kanssa)
5.1§                                     Palaute / Yrjö
Jäsen Yrjö Tiitinen kertoi matkan palautteesta (liite 2).
                                        Jäsenluettelo / Paul
Päätös:         Sihteeri toimittaa jäsenluettelon Paul Ervastille.
                                        Maksamattomat jäsenmaksut / yhdistyksen talous / Paul
Rahastonhoitaja kertoi jäsenmaksutilanteen vuodelta 2015, jonka mukaan puolet jäsenistä ei ole maksanut jäsenmaksuaan.
Päätös:         Rahastonhoitaja lähettää muistutuslaskun unohtaneille.
                                        Kotisivut (Lauri)
Jäsen Vuorinen kertoi kotisivujen keskustelufoorumin tilanteesta. Tällä hetkellä keskustelua ei juuri käydä. Jotta sivut säilyvät, tulee ainakin kerran kuussa olla tapahtumia. Jäsenkokous ei kuitenkaan kokenut keskustelufoorumin säilyttämistä itse tarkoituksena vaan se lakkautetaan, jos keskustelua ei synny.
Päätös:         Vuorinen ottaa vanhat jutut talteen.
                                        Muut mahdolliset asiat
9.1§                                     Tutustuminen uuteen jäänmurtajaan v. 2016 alussa
Päätös:         Jäsen Björn Sjöman järjestää käynnin
9.2§                                     Turvallisuuspalkinto Sea Sunday jaettiin 3.9.15
Palkinnon sai Liikenneviraston VTS-toiminta Helsingin meriliikennekeskuksessa. (Liite 3)
 9.3§                                    Roskapostia sähköpostilähetyksissä
Eräiden jäsenten, ainakin Ervastin ja Nenosen, sähköposteista tulee roskapostia otsikolla ”Important”. Niitä ei pidä missään tapauksessa avata vaan poistaa koneelta. On ilmeistä, että jäsenistön sähköpostiosoitteita on kaapattu ja niitä koneita käytetään roskapostivälittiminä.
10§                                      Seuraava jäsenkokous 16.12.2015 klo 1900 Handelsgilletissä
11§                                      Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.30.

Kari Wallin

Sihteeri
Matti Aaltonen

LIITTEET                            Liite 1: Edellisen kokouksen pöytäkirja
Liite 2: Pietarin matkan palaute
Liite 3: Sea Sunday –palkinnon luovutus
JAKELU                             Jäsenet
* * * *