Medlemsbrev 5/2015

  

Bästa medlemmar!
Traditionellt Julsmörgås i Handelsgillets Donator-sal 16.12.2015 från kl.19:00.
För att underlätta för köket önskas förhandsanmälningar till Paul Ervast,  tel.045 2327339
eller paul.ervast@gmail.com per 14.12.2015.
För presentation av ”m/s Sallas och m/s Abakanles kollission vid Kalbådagrund” står 
sjökapten Lauri Heikkilä.

Föreningen besöker Arctech Sandviks varv 13.01.2016 kl 10:30. Besökningmålet är Statens ny
 isbrytare.
Samling vid port nr.3, Skeppsgatan 1, 00150 Helsingfors.
Bus nummer 14.  Bilparkering finns invid porten.
I samband med besöket hålls årets första föreningsmöte. Skeppsvarvet står för lunchen.
För detta evenemang tar Lauri Vuorinen
t. 050 5 666 773 eller vuorinenlauri02@gmail.com
emot förhandsanmälningar ända till 31.12.2015.
Föreningens silkesslips kan köpas för 35€/st. Likaså finns föreningens historik 
”Sjösäkerheten var deras mål” ännu i lager. Pris 25€ + postavgift.
Vardera kan erhållas från Dieter Müntzel
t. 0500449 493
Övriga medlemsevenemang under 2016 är: 09.03.2016 kl 19:00 
Handelsgillet Årsmöte

Eventuella ändringar är möjliga.

Trevligt höst och Jultiden!
Styrelse / Hallitus