Vuosikokouksen 2015 pöytäkirja

Pöytäkirja Vuosikokous 1 (3) 14.3.2015
Paikka: Handelsgillet, Kasarminkatu 23, Helsinki
Aika: 11.3.2015 klo 19.00 – 20.45
Läsnä: 23 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa.
1§ Kokouksen avaus. Yhdistyksen puheenjohtaja avasi vuosikokouksen 19.00.
 – Hallitus ja juhlatoimikunta ojensivat Cantina Westin emännälle rva Tuomisellekukat 140-vuotisjuhlajärjestelyjen onnistumisesta.
– Jäsen Jacob Granqvist piti esityksen ”Otteita Regional Port Captainin päiväkirjasta”.
– Pidettiin hiljainen hetki jäsen Mikko Ahon poismenon johdosta.
2§ Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
 Puheenjohtaja avasi varsinaisen vuosikokouksen 20.17.
Yhdistyksen puheenjohtaja totesi vuosikokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vuosikokous hyväksyi kutsun esityslistan kokouksen esityslistaksi.
3§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
Vuosikokous valitsi Kari Wallinin kokouksen puheenjohtajaksi ja Matti Aaltosenkokouksen sihteeriksi.
4§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
Vuosikokous valitsi Yrjö Tiitisen ja Lauri Vuorisen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
5§ Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja tilinpidon hyväksyminen
Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen.
6§ Toiminnantarkastajien lausunto
Toiminnantarkastaja Björn Sjöman luki toiminnantarkastajien lausunnon.
Vuosikokous hyväksyi edellisen vuoden tilinpäätöksen.
7§ Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
Vuosikokous myönsi hallitukselle ja tilivelvollisille vastuuvapauden.
8§ Jäsenmaksun vahvistaminen seuraavalle vuodelle
Hallitus esitti jäsenmaksun korottamista 20€ / vuosi.
Vuosikokous hyväksyi jäsenmaksuksi 20 € / vuosi.
9§ Sihteerin palkkion vahvistaminen
Sihteerin palkkio on ollut ruokapalkka kokouksissa.
Vuosikokous vahvisti palkkion edelleen vuodeksi 2015.
10§ Päätös avustusten antamisesta
Yhdistys ei anna vuonna 2015 avustuksia.
11§ Yhdistyksen varsinaisten kokousten ajankohdat kuluvana vuonna
Vuosikokous vahvisti seuraavat ajankohdat yhdistyksen varsinaisille kokouksille seuraavaksi vuosikokouskaudeksi:
 1. 13.05.2015
 2. 07.10.2015
 3. 16.12.2015
 4. 13.01.2016
 5. 09.03.2016
12§ Päätösvaltaisen kokouksen jäsenmäärä oli 23.
13§ Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta (4 varsinaista ja 2 varajäsentä).
Vuosikokous valitsi yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajaksi: – Kari Wallinin
sekä yhdistyksen hallituksen jäseniksi:
Lauri Vuorisen (varapuheenjohtaja)
Matti Aaltosen (sihteeri)
Paul Ervastin (rahastonhoitaja) ja
Dieter Müntzelin
sekä yhdistyksen hallituksen varajäseniksi:
Sven-Erik Nylundin ja
Yrjö Tiitisen
Samalla yhdistys kiittää yhdistyksen edellistä sihteeriä Lauri Heikkilää 30- vuotisesta sihteerintyöstä.
14§ Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Vuosikokous valitsi yhdistyksen toiminnantarkastajiksi:
Björn Sjömanin ja
Håkan Sundqvistin
sekä varalle:
Kari Lehtosalon
15§ Hallituksen esitykset:
– toimintakertomus
– toimintasuunnitelma
Vuosikokous hyväksyi sekä vuoden 2014 toimintakertomuksen että vuoden 2015 toimintasuunnitelman.
16§ Muut esille tulevat asiat
Hallitus esitti yhdistyksen edellistä puheenjohtajaa Timo Nenostayhdistyksen kunniajäseneksi. Vuosikokous päätti nimittää Timo Nenosen kunniajäseneksi.
Puheenjohtaja esitti vierailua Kotkaan yhdessä virolaisen veljesyhdistyksen kanssa 29.8.2015. Vuosikokous hyväksyi esityksen ja ehdotti merimuseon lisäksi käyntiä Langinkoskella. Puheenjohtaja pyysi esityksiä alustajiksi ja aiheiksi seuraaviin kokouksiin. Vuosikokous ehdotti:
– Ms Sallan ja ms Abakanlesin yhteentörmäys Kalbådagrundin luona (Lauri Heikkilä)
– Monitoimimurtajan matka Barentsin merelle (Jukka Silander)
Vuosikokous päätti pyytää alustuksen yhteentörmäyksestä Suomenlahdella seuraavaan kokoukseen ja monitoimimurtajan matkasta Barentsin merelle syksyn ensimmäiseen kokoukseen.
17§ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.45.
Matti Aaltonen                                         Kari Wallin
Sihteeri                                                     Puheenjohtaja