Verksamhetsplan för perioden 2015-2016
HLY – HSF ry – rf

Verksamhetsplan för perioden 2015-2016

Medlemsfrågor
Föreningen strävar att hålla medlemsantalet omkring 70-80. Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet den 11.03.2015 (nuvarande 15 euro/år) Medlemsavgiften indrives före den 15.06.2015.
Cirkulär sändes till medlemmarna vid behov.

Medlemsmöten
Föreningen fortsätter med besök i företag och institutioner. Egna och utomstående föredragshållare anskaffas till föreningens möten. Den traditionella Julsmörgåsen betalas av föreningen för medlemmarna. Antalet möten hålls vid 5-6 (förslag till mötesdagar som styrelsen preliminärt har överenskommit om: 13.05, 07.10 och 16.12.2015 och för år 2016: 13.01 och 09.03 årsmöte). Om övriga medlemsmöten överenskoms särskilt. Styrelsen möts enligt behov.
Lotteriverksamheten fortsättes. Genom den får föreningen tilläggsinkomster för sin verksamhet. På samma sätt fortsätts föreningens försäljningsverksamhet. (kravatter och 125-års historiken)

Övrig verksamhet
Föreningsmedlemmarna deltar i uppvaktningen vid Sjömännens Monument den 31.12.2015. Samarbetet med Eesti Kapteenite Klubin fortsätts genom besök hos varandra.
Föreningen har en ny hemsida, som vi försöker att ytterligare utveckla. Medlemmarna uppmanas att skriva på hemsidan egna artiklar och om annat intressant. Gå in på hemsidan och bekanta dig med den:

Helsingfors 11.3.2015
Styrelsen